स्वतन्त्र हङकङ

Author : राजिन राई
Published on : July 01, 2015


  
राजिन राई

हे हङकङ....
तिम्रो स्वराज फिर्तिको दिवसमा
मैले एक घुट्को सेम्पेन पिइदिए
तर...
देखे मैले लाखौं तिम्रो सन्तानहरु...
पूर्ण स्वराजको लागि
कयौ घुट्को आसु पिइरहेका

तिम्रो शरीरमा बाधिएका
आधारभूत कानूनका धारा २३
नाथे हजारौ छाताहरुले
कसरी पार्न सक्छ्न निस्तेज
तर पनि...
तिम्रो स्वराज फिर्तिको खुसीमा
गरिने आतिसबाजीको उज्यालोहरुमा
देखिदैछ हजारौं बिद्रोही अनुहारहरु
यद्यपि ..
तिमीलाई बन्धक बनाउनेहरु भन्दैछ

पूर्ण स्वराजको लागि

कैयौ घुट्को आसु पिईरहेछन्

 

तिम्रो शरिरमा बाँधिएका

आधारभूत कानूनका धारा २३

नाथे हजारौ छाताहरूले

कसरी पार्न सक्छ निस्तेज

तर पनि.....

तिम्रो स्वाराज फिर्तीको खुसिमा

गरिने आतिशवाजीको उज्यालोहरूमा

देखिदै छ हजारौ बद्रोही अनुहारहरू

यद्दपि तिमिलाई बन्धक बनाउने भन्दैछ

Demands of democracy “Impossible and Ridiculous”