बज्रठिङ !

Author : नरेश ठूले
Published on : June 10, 2014


  
नरेश ठूले

प्रत्येक दिन बिहानीसँगै
उठ्दछु, बज्रठिङ !
अनि फाड्दछु
यि बलुवाका जंगलहरु भस्मै भस्मे
जोतेर डोजरले
पेलेर रोलरले
छेडेर ड्रिलहरुले...
जो उधिन्छ चट्टानका खप्परहरु चिरैचिरा
सम्याउदै स्काभेटरका नाङ्ग्राहरुले
गेगर, रोडा माटाका अनुहार पत्रैपत्र

मधु मालतिको कथा जस्तै
महा नायक, बज्रठिङ !
जोतेर भस्मे
खनेर छेउकुना
छर्दछु पन्च तत्वले विजहरु
उमार्छु अनेक अवयव

बज्रठिङ ?
एउटा जादुको छडी
तेई दिन भस्मे फाड्छ
तेई दिन खनजोत गर्छ
तेइ दिन तोरी छर्छ, उमार्छ, गोड्छ, फलाउछ, पकाउछ
, तोरी दाना झार्छ
तेई दानाहरुलाई पिना पारेर तेल पेल्छ
, तेई तेलले रोटी पकाएर पेट भर्छ
बस !
बज्रठिङ !
यसै गर्छु प्रत्येक दिन
हाम्रो होङकोङमा