गजल

Author : पवित्रा रार्इ
Published on : April 27, 2014


  
पवित्रा रार्इ

जल्छौ कि कही आफ्नै कसमले

गल्छौ कि कही आफ्नै कसमले

 

खुशीहरू रित्तिए घात गर्यो जब

बल्छौ कि कही आफ्नै कसमले

 

डुब्दैछ घाम छाडि गोधुली साँझ

छल्छौ कि कही आफ्नै कसमले

 

बालुवाको घर जस्तै रैछ भरोसा

ढल्छौ कि कही आफ्नै कसमले ।

 

ओखल्ढुङ्गा