कम्जोर मानसिकता

Author : बल्लभ रोका 'बल'
Published on : November 06, 2012


  
बल्लभ रोका 'बल'

स्वार्थ छैन भने अहंकारी किन हुन्छौ ?

दयालु छौ भने भिखारी  किन हुन्छौ ?

देशले दर्शन मागेको छ

सत्यनारायणको कथा किन भन्छौ ?

असहाय ले सहयोग मागेको छ

तिरस्कारको वाण किन हान्छौ ?

 

हो ! मानवलाई नियम आवश्यक छ

धर्ममा स्वार्थ किन राख्छौ ?

स्वार्थ विनाको सोंच हो भने

छि छि र दुर दुर किन गछौ ?

 

अदृश्य शक्ती आवश्यक छ

आखालाई  भ्रम किन पारछौ ?

दु:ख र पिडामा भगवानको बास छ

भगवानलाई नै भ्रममा किन पार्छौ ?

 

विस्वासमा संसार अडेको छ

संसारलाई नै विश्वशघात किन गछौ ?

सुनौलो संसार आवश्यक छ

संसारलाई नै किन नर्क पार्छौ ?

 

स्वार्थ छैन भने अहंकारी किन हुन्छौ ?

दयालु छौ भने भिखारी  किन हुन्छौ ?