गीत

Author : दाजु गुरूङ
Published on : July 02, 2012


  
दाजु गुरूङ

छरिएका केंशहरु चुल्ठो बनाइ बाटी दिउकी 

लज्जाएका आँखाहरु दांउ छोपी चोरी दिउकी 

 

नौनी जस्तो  कोमल कोमल

दिलमा चोट लाग्ने हो की

हावा जस्तै चञ्चल चञ्चल

भेटमा ठेस लाग्ने हो की

कोमल कोमल चञ्चल चञ्चल

माया भन्ने यस्तै हो की  ?

 

लत्रिएछ पछ्यौरी धुम्टो बनाइ ओडाइ दिउकी

लज्जाएका आँखाहरु  दाउ छोपी  चोरी दिउकी 

 

फूल जस्तै सुन्दर सुन्दर

मनमा काँडा विझ्ने हो की

जुन जस्तै शितल शितल 

तनमा राप वड्ने हो की

सुन्दर सुन्दर शितल शितल

माया भन्ने यस्तै हो की

 

पोखिएका किरणहरु ओंठ भरि सारि दिउकी

लज्जाएका आँखाहरु दांउ छोपी चोरी दिउकी