गजल

Author : अशोक राई
Published on : July 02, 2012


  
अशोक राई

हाँस्ने कसरी तिमी बिना ?

बाँच्ने कसरी तिमी बिना ?

 

नीरस रंगमञ्चमा एक्लै

नाँच्ने कसरी तिमी बिना ?

 

अधूरा अनन्त रहरहरु

साँच्ने कसरी तिमी बिना ?

 

नीराशाको अर्थहीन माला

गाँस्ने कसरी तिमी बिना ?

 

निर्जीब मेरा खुसी छातीमा

टाँस्ने कसरी तिमी बिना ?