गीत

Author : सुरेन्द्र ईङनाम
Published on : March 18, 2012


  
सुरेन्द्र ईङनाम

सबको मन कहा हुन्छ एकै बराबर

चाहेजस्तो कहा हुन्छ सबै सराबर ।

 

अल्झिदिन्छ कहिलेकाहि सानो तुनामा

थन्किदिन्छ कहिलेकाहि मन्कै कुनामा

सबको भाग्य कहाँ हुन्छ एकै बराबर

चाहेजस्तो कहाँ हुन्छ सबै सराबर।

 

उड्ने गर्छ कहिले मन चंगा बनेर

राख्न कहाँ सकिन्छ र मनै बाँधेर

भाग्य कहाँ दैवले दिन्छ बराबर

चाहेजस्तो कहाँ हुन्छ सबै सराबर।

 

 

टुकर लाईन्स, सेरिया, ब्रुनाई