कामुको मान्छे

Author : देश सुब्बा
Published on : June 15, 2011


  
देश सुब्बा

यो संसार एउटा कोठा

कोठामा घुम्दै वास बस्न

आइपुगेको मान्छे

 

पहाडको बाटो

घुम्ती नागबेली खोला

आँधीबतास काट्दै

भाग्दै-भाग्दै हिंस्रक पशुबाट

जीउ उम्लिने गर्मी

खुट्टा खाने जाडो

तरेर यहाँ आइपुगेको छु

 

मिलेका छैनन कोठाका

झ्यालढोका

मिलेको छैन बिस्तारा

आँखालाई पुग्दैन उज्यालो

मेरो अगाडि

तेर्सिएको लामो रात

कहिले जाडोले कठिङग्रिन्छु

कहिले गर्मीले बाफिन्छु

उडुस, उपियाँ मच्छर

मिलाइ-मिलाइ टोक्छन्

कति घिनलाग्दो कोठा

 

चाहेर बदल्न सक्दिनँ

यो स्वरूप

मारेर सक्छु रक्तपिपासु

रोक्नु सक्छु उम्लिने हावा

 

बाहिरबाट आएको एकपाहुना

पाहुनाको कुनै अधिकार हुँदैन

भनेजति कर्तव्य नै हुन्छ

सबै मेरो विरुद्ध छन्

विसङ्गत छन्

 

रातमा आरामदायी निदाउन 

मैले आफै बिस्तारा मिलाउँदै

टकटकाउनु

झ्यालबाट जीवन दिने हावा छिराउन

एकपाटा झ्याल खोल्नुछ

त्यो भन्दा उता

केही पनि गर्न सक्दिनँ

किनभने

बाहिरबाट आएको एकमान्छे हुँ ।