रेखा कविता

Author : देश सुब्बा
Published on : October 07, 2010


  
देश सुब्बा

म आत्माहरू बाल्न खोजिरहेको छु

 

मसित एउटा सरल रेखीय आत्मा छ

म त्यसमा दीयो बाल्न खोजिरहेको छु

बाहिरको अन्धकारले छोपेर बाल्न दिदैन

मभित्रैबाट बाल्न खोजिरहेको छु

मभित्र ज्योतिको ढुकुटी छ

त्यो ढुकुटीबाट एउटा ज्योति निकाल्न खोजिरहेको छु

मजस्तै हुन् मान्छेहरू

उनीहरूसित सरल रेखीय, बक्र रेखीय आत्मा छ

ती सबै आत्मा नबलिन्जेल

मान्छे बल्दैन, समाज बल्दैन

समाज उज्यालो बल्न

मान्छेको आत्मा बल्नुपर्छ

म ती आत्माहरू बाल्न खोजिरहेको छु

म ती आत्माहरू बाल्न खोजिरहेको छु
 

- हङकङेली नेपाली कविताको एक दशक सन्दर्भमा

   कविता अभियान ! !