कुर्सीमा के माद छ

Author : प्रेम ओली
Published on : August 24, 2010


  
प्रेम ओली

लुरे लारे लाम्रे पनि

झुरे झारे झाम्रे पनि

चिल्ला चिप्ला पट्ठा हुने

बसे पछी सबै लट्ठ हुने

हैन क्या बाद छ

कुर्सिको क्या माद छ।

 

लाटो बुङ्गो लठेउरो पनि

बुढो पाको ठटेउरो पनि

नयाँ बेहुला झै मक्ख हुने

दुनियाँ नै सब छक्क हुने

हैन क्या बाद छ

कुर्सिको क्या माद छ।

 

ध्वासे म्वासे चप्पले पनि

ट्वाके ,छ्वाके ,झक्कले पनि

हेर्दा हेर्दै चडछन कार

गल्बन्दी ओढछन हार

हैन क्या बाद छ

कुर्सिको क्या माद छ।

 

सन्त,जोगी,बर्तालु पनि

जन्त,भोगी हर्तालु पनि

कोही खाएर लट्ठिले

कोही पाएर पट्टिने

हैन क्या बाद छ

कुर्सिको क्या माद छ।

सज्जन,साधु,नामी पनि

दुर्जन, जादु,बदनामी पनि

पाए पछी टास्सीरहने

नपाए पनि आस्सिरहने

हैन क्या बाद छ

कुर्सिको क्या माद छ।

 

भुरे भारे दाम्रे पनि

बोल्न नसक्ने ठाम्रे पनि

शुरा शुरी जोहो लाग्ने

पित्रीको झन मोह जाग्ने

हैन क्या बाद छ

कुर्सिको क्या माद छ।