अस्तित्व

Author : Umeera Gurung
Published on : November 07, 2009


  
Umeera Gurung

रुनुको अस्तित्व नै के छ र यहाँ

जब आँसुको मुल्य बुझ्ने नै कोही छैन भने

हाँस्नुको अस्तित्व नै के छ र यहाँ

जब तिमी नै पराई भै सकेको छौ भने

अब तड्पाउन नखोज तिमी मलाई

यहि दिलमा अरुलाई नै सजाई सकेको छौ भने ।