मान्छेको भगवान्

Author : मोमिला
Published on : June 20, 2009


  
मोमिला

मान्छेले बनाएको मन्दिर

मन्दिरभित्रको देवता

मान्छे उसैसँग डराउँछ ।

 

युग पगालेर 

मान्छेले स्थापन गरेको आस्था

उही ईश्वरका अगाडि 

मान्छे अपराध गर्छ । 

 

कहिले बेमौसममा अपराधबोध गरेर

मान्छे नै मान्छे बन्छ

कहिले अपराध नदोहोर्याएर मान्छे

मान्छेकै भगवान् बन्छ ।