पत्थरको मुटु

Author : डि बि पालुङ्वा
Published on : February 14, 2009


  
डि बि पालुङ्वा
पत्थरको मुटु गाल्ने तिमी यस्तो धुन निकाल
म शब्द भर्छु गाएर तिमी सबलाई सनाई हाल ।
 
मन्को कुरा मन्मै राखे फेरी यहां कस्ले बु्झ्ला
चौडा छातीको के कुरा जलेको यहां नदेख्ला
सायद तिम्रो धुन्मा मेरो ब्यथा सबैले सुन्ला ।।
 
यो सम्झने मन् छ सायद सबैले बिर्सी देला
मेरो कथा सुन्ने रहरै कसैलाई नहोला
सायद तिम्रो धुन्मा मेरो ब्यथा सबैले सुन्ला ।।